Tag Archives: marketing 4.0

Đánh thức doanh số với Marketing spa 4.0 ngày 18/9/2018

Rất nhiều doanh nghiệp hiện nay còn khá mơ hồ về các khái niệm marketing, đặc biệt là về marketing spa. Dù xuất phát là tất cả đam mê và nỗ lực nhưng không ứng dụng marketing spa hiệu quả nên hiện nay rất nhiều spa vẫn còn bối rối bởi bài toàn hiệu quả[xem thêm]